top of page

Psalms Capital is a marketing company, advisor, and community venture capitalist for innovative blockchain projects.

To God be the Glory!
Chris Tomlin - Our God (Live)Our God
00:00 / 05:28
Psalms capital Logo  (4).png

Our Mission

- To establish links among various blockchain platforms.
- To assist projects during their fundraising phase.

Our Vision

- "To become the world's most dependable community VC"
- To become the world's most trusted projects advisor
Product

100+

Trusted Partners

150+

Previous Clients

85%

Successful Projects

Partners

Launchpads
ZW_dtsRD_400x400.jpg
Q-cMebgj_400x400 (1).jpg
ace.jpg
Untitled design (96).png
trustfi.webp
Untitled design (95).png
Meta.webp
M88fBoFH_400x400.jpg
RQOfgRnh_400x400.jpg
dadd.jpg
p.jpg
baby.jpg
Logo AntPad.png
-IrYXQrM_400x400.jpg
aG1TDsRe_400x400.jpg
w35Lsh6M_400x400 (1).jpg
D3bC0Dhw_400x400.jpg
Bsclaunch.webp
deux.jpg
b.jpg
zK1r4IIn_400x400.webp
u1ey2CEM_400x400.jpg
a.jpg
Untitled design (86).png
Arkania.png
JRrG_exA_400x400.jpg
Urlu0Au2_400x400.jpg
Parasol Finance (1).png
rxLCni2I_400x400.jpg
ubfPhcEK_400x400.jpg
PKl5OVRv_400x400.png
YWUr3fxE_400x400.png
IrW7CHUX_400x400.jpg
0eUClEN-_400x400.jpg
LPUYQdm4_400x400.jpg
9z_IZdir_400x400.jpg
SThjjDWb_400x400.jpg
oVtqBzS7_400x400.png
vSC8IsKr_400x400.jpg
8ZuBiqKM_400x400.jpg
k7A12ACX_400x400.jpg
vJGYKO7P_400x400.jpg
yokfhNGl_400x400.jpg
HngPoGtj_400x400.jpg
pw3bK4O0_400x400.jpg
mKvqvIuh_400x400 (1).jpg
-jg8U6in_400x400.jpg
sXbmf8Tw_400x400.jpg
NpkFbGmU_400x400.jpg
20240530_220532.jpg
zY0KEoLL_400x400.jpg
j8C3yuc2_400x400.jpg
PU0GdfUG_400x400.jpg
o8ZrgsW3_400x400.jpg
k-kyXiPK_400x400.jpg
VC's
Untitled design - 2023-02-24T121325.987.png
JEH4koSd_400x400.jpg
ued9-nAY_400x400.jpg
6ESjIfSs_400x400.jpg
HmvuRE5e_400x400.jpg
4wLWr1Ye_400x400.jpg
UEFYs3LM_400x400.jpg
dG7RohCF_400x400.jpg
iv2quH6t_400x400.jpg
iIRobiNR_400x400.jpg
8FQa6-Dh_400x400.jpg
EjUlnZvt_400x400.jpg
ab.jpg
dUCPXGdz_400x400 (1).jpg
C1RjjSSX_400x400.jpg
ab.jpg
legion.jpg
GDA.jpg
saheel.jpg
5LwNMQi8_400x400.jpg
OEKmZTL2_400x400.jpg
ab.jpg
DEX
hQsvFTkM_400x400.jpg
YHNiWaeh_400x400.jpg
Untitled design (9).png
AVA DEX.png
CEX
Y2IL66hl_400x400.jpg
3UsCFprX_400x400 (1).jpg
6VWKJica_400x400.jpg
A3U-9MaN_400x400.jpg
8S9GSD2k_400x400.jpg
Zg7CMSe-_400x400.jpg
EXCq5T5p_400x400 (1).jpg
82mZYrpR_400x400.png
pX6NVI8v_400x400.jpg
ZRlRpUn8_400x400.png
GAWk3sbc_400x400.jpg
azEZIjLe_400x400.jpg
EWTcnzRG_400x400.jpg
E0Xwi8fQ_400x400.jpg
iAYRxA1L_400x400.jpg
b29-F4YG_400x400 (1).jpg
P2PB2B.png
Gaming Guilds
edge (2).png
EPiHxqzv_400x400.jpg
RgNw4dAx_400x400.png
9VwasxxN_400x400.jpg
lqC4h5_C_400x400 (1).jpg
Untitled design (18).png
FjtStaBR_400x400.jpg
Market Maker
AYRr3eB7_400x400.jpg
li.jpg
rIzcaw1F_400x400 (1).jpg
9OTDiCW7_400x400.jpg
Marketing
KwWARMeI_400x400.jpg
Untitled design (8).png

Portfolio

land.png
chirp.jpg
bit.jpg
cebg.jpg
cana.png
metafity.jpg
dead.jpg
dwarrior.jpg
meta.jpg
1111.jpg
chain.jpg
edge.png
Untitled design.png
ins.jpg
champion.webp
2.webp
gami.webp
4.webp
5.webp
6.webp
9.webp
11.webp
7.webp
15.webp
13.webp
omee.webp
WPe5JBIx_400x400.webp
evermoon.webp
hunter.webp
simeta.webp
cyber.webp
thenesxt.webp
SnEAjHrM_400x400.jpg
Untitled design (3).png
BDiWTOc5SKGc5vt78Xow_c12UiJF5AbG0HdP5.png
lwBL7pFF_400x400.jpg
WehtGdpv_400x400.jpg
D8Aqn7M__400x400.jpg
UCu9w1fJ_400x400.jpg
urA7qtF3_400x400 (1).jpg
AVA DEX.png
6ufSWRwf_400x400.jpg
EK2Xx3jk_400x400.jpg
19JM1Ix2_400x400.jpg
Bt3vEicn_400x400.jpg
ACK Logo.jpg
carbofoot.png
hmrmOe1__400x400.jpg
E16MdGWf_400x400.jpg
xsBgn68D_400x400.jpg
Untitled design (4).png
Untitled design (5).png
T049fwRX_400x400.jpg
eDq-XyAY_400x400.jpg
Untitled design (7).png
Pkt9-mUZ_400x400.jpg
fTt4iqDj_400x400.jpg
Ai_sYzYL_400x400 (1).jpg
WnNrMkzJ_400x400.jpg
OsZg5oHg_400x400.jpg
CD6bq5Pf_400x400 (1).jpg
axgyz40i_400x400.jpg
Untitled design (9).png
psalms sandals (2).png
-hBA5KMf_400x400.png
RNLfcI7S_400x400.jpg
viQAljA0_400x400.jpg
HOMlfWaH_400x400.jpg
MED4MIKc_400x400.jpg
sports nft.png
tGa-Lgpc_400x400.jpg
Wd7Ph-7Z_400x400.jpg
iXbFFHga_400x400 (1).jpg
BzoJ2v53_400x400.jpg
7v61soL4_400x400.jpg
KuD858HB_400x400.jpg
Untitled design (97).png
Untitled design - 2023-01-28T043241.371.png
Untitled design - 2023-02-14T001431.022.png
Untitled design - 2023-02-14T001440.115.png
gF-ZGU6G_400x400.jpg
vlzjVm1s_400x400.jpg
LSEmrFWw_400x400.jpg
4-nzlPP9_400x400.jpg
Untitled design - 2023-02-24T121926.710.png
xgkr3S36_400x400.png
Untitled design - 2023-03-02T222736.828.png
Black White Simple Typhography T-Shirt (Logo) (2).png
2PVHs7BD_400x400.jpg
EeqSnspq_400x400.jpg
Untitled design - 2023-03-27T230643.861.png
hfukhbCC_400x400.jpg
SPORTS (2).png
pMJHM6Vd_400x400.jpg
eeo70Xkd_400x400.jpg
Untitled design - 2023-04-04T021839.736.png
WK1JvJpy_400x400.jpg
bXL5nf01_400x400.jpg
-n1v_zqQ_400x400.jpg
_LSvjW2a_400x400.jpg
W3J12z-x_400x400.jpg
1nF6F1lm_400x400.png
4f48oNvm_400x400.jpg
zfmuBmz3_400x400.jpg
fISkVU8d_400x400.jpg
Untitled design - 2023-04-28T035722.687.png
TSZBlvFy_400x400.jpg
jV7ms_NN_400x400.jpg
7Q5bUAe9_400x400.png
Q2YgR_lG_400x400.jpg
_JuDC4g__400x400.jpg
LHzHcdP9_400x400.jpg
T8PkvGTb_400x400.jpg
L1n5YCx7_400x400.jpg
0PbPm2mw_400x400.jpg
fvdUGdNS_400x400.jpg
cTAp8ItG_400x400.jpg
Untitled design - 2023-06-26T140027.049.png
dELZ0mOg_400x400.jpg
FQ9r0SsP_400x400.jpg
500.500.png
-DDhnGI7_400x400.jpg
IhsX0Egc_400x400.jpg
IMG_0121.PNG
BCx8Bbgh.png
Untitled design - 2023-07-15T025908.347.png
Untitled design - 2023-07-15T030048.224.png
BulletSwap logo.png
2Rz72m6L_400x400.jpg
the-x-protocol-token.png
m5pEPbMg_400x400.jpg
3aZc2FAb_400x400.jpg
vYSdyGk4_400x400.jpg
ClaqDa9y_400x400.jpg
J3eC1Spr_400x400.jpg
YiThm2xM_400x400.png
Untitled design - 2023-08-29T222624.455.png
0eSsYkP7_400x400.jpg
bw7wssy__400x400.jpg
Untitled design - 2023-09-15T101030.480.png
Untitled design - 2023-09-18T212336.182.png
ZrLy_qGQ_400x400.jpg
Untitled design - 2023-09-26T235840.930.png
aw3qXnsU_400x400.jpg
Q4z2kCPc_400x400.jpg
XRyn9VFL_400x400.jpg
Y7v1aT6z_400x400.jpg
pgOf_kIH_400x400.jpg
1mdNhNoU_400x400.jpg
wOcLuA_Y_400x400.jpg
PCR Coin 200 - Propel Crypto.png
cyGiDUw-_400x400.jpg
NDfnN1L3_400x400.jpg
S8992ysE_400x400.jpg
QI8MsLpG_400x400.jpg
hero-20660066.png
WHD_400x400_tx.png
QUAxVEbL_400x400.jpg
SKO-SMedia-Avatar_01 - Sugar Kingdom Odyssey.png
gGS8pJPQ_400x400.jpg
dIg4OhY1_400x400.jpg
logo_pixel - Corridor Finance.jpeg
Oye_U5Bk_400x400.jpg
hUC8T1Xp_400x400.jpg
Zlr05W03_400x400.jpg
20240530_220542.jpg
20240530_220635.jpg
20240530_220557.jpg
20240530_220625.jpg
20240530_220607.jpg
KqX-rLXF_400x400.jpg
200-200-goco (1).png
Chaidex_Logo Above Transparent.png

Meet The Team

Untitled design - 2024-03-12T222147.189.png

Jonas Gallano

  • Telegram
  • Linkedin

CEO & Founder of Psalms Capital

Untitled design - 2024-03-13T015840.493.png

Jenie Gallano